image

Гэр бүл

Хүү Галданбазар. Тэрэлж, 2017 он
Австрийн нуруунд, 2020 он
Таван настай гэхэд давгүй шүү. Австрийн нуруунд, 2020 он
Хөвгүүд цанаад наадав. Австрийн нуруунд, 2020 он
Хүү Лигдэнбазар цанаар гулгаж сурч буй нь. Австрийн нуруунд, 2020 он
Инганаа
Аавуудын баяраар. Гэртээ, 2019 он
Чулуутын хавцал, 2019 он
Галданбазар
Лигдэнбазар
Мото
Гэр бүл