image

Гэр бүл

Котокондоо бэлдэж цасаа цэвэрлэв
Хоолондоо
Москва Улаан талбай
Овоон дээрээ
Хамрын хийд
Унгарт нэг удаа
Эхнэр Уянга
Гэр бүл
Эхнэр Уянга Хүү Галданбазар
Нэг Хоёрын Гурваа
Наадам
Ээж, эхнэр, хөвгүүд