image

Чөлөөт цаг

Engadin

A photo report of my recent trip to Sankt Moritz to join YGL racing team for the 47th Engadin Ski Marathon. Enjoy!Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй!

Хүчтэй. Хамтдаа.Ard Talk Show (season 1 finale)

Аппрентисын эргэн тойронд