Огноо: 2020 – Одоог хүртэл

Түүх

ХасБанкыг 1999 онд эхлүүлж байхад бид хөгжиж буй орон дахь маш жижиг бичил санхүүгийн компани байсан. Бизнесээ өргөжүүлэхийн тулд гадаад хөрөнгө оруулагчдыг татах хэрэгтэй гэдгээ мэдэж байсан. Гэвч бидэнд нилээдгүй сорилтууд тулгарсан: Монгол улс нь тухайн үед илүү нээлттэй, орчин үеийн капиталист нийгэм нэр шилжиж байсан, Монгол улсын тухай сонсож байсан хүмүүс тун ховор байсан. Олон улсын хурал, уулзалтуудад оролцох үед би ихэвчлэн зарим оролцогчдын харсан анхны Монгол хүн байдаг байсан.  

Гэсэн хэдий ч, би шинэ хөрөнгө оруулагчдыг татах зорилгоосоо мохоогүй бөгөөд өсөлт, гүйцэтгэлийг жолоодах шинэлэг аргуудыг ашигласан. Би үргэлж шинэ боломжийг олж харж, өсөлтийг хангахын тулд хөрөнгөө байршуулж, хөрөнгө оруулагчдад гайхалтай үр дүн авчирч чадсаар ирсэн. 

Манай анхны хөрөнгө оруулагчид олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын нийгмийн сайн сайхныг бодолцдог хувь хүмүүс байсан. 2000 оноос 2010 оны хооронд би болон манай баг ХасБанк болон ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэлд Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (IFC), Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (ERBD), Голландын Бизнес эрхлэгчдийн Хөгжлийн Банк (FMO) зэрэг АНУ болон Европын нилээдгүй хөрөнгө оруулалтын сангаас хөрөнгө оруулалт татаж чадсан. Эдгээрт өрийн болон хувьцааны хэлцлүүд багтсан бөгөөд ихэнхдээ эдгээр хөрөнгө оруулагчдын Монгол компанид хийсэн анхны хөрөнгө оруулалтууд байв. Энэ хэлцлүүд нь тухайн үед Монголын хувьд шинэлэг байсан бөгөөд манай улсын дөнгөж эхэлж буй банкны салбарт хийсэн чухал хөрөнгө оруулалтууд болсон. 

Тэд Монголд хөрөнгө оруулахдаа хамгийн түрүүнд харилцдаг хүний хувьд би тэдэнд өндөр ашиг хүргэнэ гэж бодож байгаагүй. Би банк, санхүүгийн үйлчилгээг олон нийтэд хүргэх хүсэл эрмэлзэллээрээ жолоодож байсан бөгөөд одоо ч гэсэн хөрөнгө оруулагчдад үр дүнд хүрэхийн тулд чадах бүхнээ хийх болно гэдгээ үргэлж хэлдэг байсан. Гэвч эцсийн дүндээ бид хөрөнгө оруулагчдад амлаж байснаас хамаагүй өндөр ашиг авчирсан.

Нөлөө

Олон жилийн туршид хувь ​​хөрөнгө оруулагчдын хүртсэн өгөөж харилцан адилгүй байсан бөгөөд өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд тэд бүгд их хэмжээний ашиг олсон гэж би бахархалтайгаар хэлж чадна. Тухайлбал, Shorebank, BlueOrchard, Microcred зэрэг компаниуд Хасбанкнаас гарахдаа жилийн 50-100 хувийн өгөөж хүртсэн.

2000-аад оны эхээр Монгол Улс хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг хараад би эдийн засгийн асар их боломжуудыг олж мэдсэн. Эдгээр он жилүүд банк санхүүгийн үйлчилгээний шинэ, сэтгэл хөдөлгөм үе байсан бөгөөд Монголын ажилсаг ард түмэнд эдгээр үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагыг би мэдэрсэн. Дотоодын зээлийн орчим, боломж бараг шавхагдсан тэр үед, дотоодын бусад банкуудаас чадамжаа илүү хурдан өсгөх зорилгоор гадаад хөрөнгө оруулалт татах нь илүү хурдацтай өсөлтийг нээх түлхүүр гэж надад санагдсан. 

Эдгээр гадаадын хөрөнгө оруулалт нь ХасБанкны институцийн чадавхийг улам бэхжүүлэхэд тусалж, банкны хамт олон өргөжин тэлэх хүчирхэг платформыг бий болгох боломжийг олгосон. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татахад хийсэн миний ажлууд Монголын эдийн засагт эерэг давалгаа үүсгэсэн: ХасБанк нь Монголын шилдэг арилжааны банкуудын нэг болсон бөгөөд өмнө нь банкны үйлчилгээнд хамрагдаж чадаагүй хүмүүс одоо банкны дансаа нээж, санхүүгийн үйлчилгээг илүү хялбар хүртэх боломжтой болсон. ХасБанк болон бусад банк, банк-бусууд олон улсын хөрөнгийн зах зээлд гарах үүд хаалгаа нээж чадсан. Энгийнээр хэлэхэд эдгээр гадаад хөрөнгө оруулалт нь Монгол Улсыг дэлхийд нээж, иргэд болон гадаад хөрөнгө оруулагчдад нийгэм, эдийн засгийн амжилтыг авчирсан. Би өөрийн эрхэм зорилгоо биелүүлэхэд ойртоод байгаа. Саяхан, Ард нь Улаанбаатар Үнэт Цаасны Биржийн гол хөрөнгө оруулагчдын нэг болсон. Улаанбаатар Үнэт Цаасны Бирж нь Монгол бизнесүүдэд өсөлтөө жолоодох хөрөнгийг олж авахад туслана.